10.11.2011

i29
Kände att jag behövde några avskalade bilder efter alla intryck
jag försökt ta in och sortera den senaste tiden.

Så här kommer lite enkel skönhet från i29

Felt that I needed some stripped down images
after all the impression I have tried to bring in the recent past.

So here comes a little bit of simple beauty from i292 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...